Policy/vägledning mot sexuella övergrepp inom idrotten

Riksidrottsförbundet har tagit fram en policy emot sexuella
övergrepp samt en vägledning hur man agerar om övergrepp
uppdagas. Läs mer här

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter