Sök medel via "Alla är olika – olika är bra"

Välkomna att söka medel via Alla är olika – olika är bra!

Svenska Fotbollförbundet, Svenska Spel och ICA delar även 2017 ut medel till våra föreningar som arbetar med mångfaldsfrågor. Ansökningstiden är från 1 juni till 30 juni.

Nytt för i år är att vi enbart tar emot ansökningar digitalt och ni måste spara era ansökningar, om det är så att vi eller ni själva behöver komplettera ansökan. Precis som 2016 består juryn av: Sevana Bergström, Teddy Falkenek, Jonas Gardell, Pär Johansson, Zenita Strandänger och ordförande är SvFF:s Håkan Sjöstrand.

För 2017 kommer vi att särskilt fästa vikt vid nytänkande verksamhetsidéer som exempelvis sociala värderingsövningar kopplade till fotbollsaktiviteterna och även idéer som främjar tjejer/flickors fotbollsengagemang.

Våra kriterier för 2017 är:

  • Allt mångfaldsarbete som ingår i ordinarie verksamhet, exempelvis: HBTQ, funktionsnedsättning och utanförskap.
  • Allt jämställdhetsarbete som ingår i ordinarie verksamhet.
  • Att vara medlem som förening i Svenska Fotbollförbundet.

Medel kan ges till:

  • Genomförande av aktiviteter enligt kriterierna ovan.
  • Genomförande av utbildning och fortbildning inom mångfaldsfrågor.

Här kommer även direkt länk till ansökan: http://svenskfotboll.se/olikaarbra/sok-pengar/

Uddevallalägret

Uddevallalägret som genomfördes för första gången
i Kristihimmelfärdshelgen blev en succé, inte minst
på grund av årets varmaste och soligaste dagar så
här långt och arrangemanget kommer förmodligen
att upprepas nästa år då alla deltagare var väldigt
nöjda.

Gunnar Nordahls Minnesfond

Nu är det hög tid för att ansöka om stipendium från
Gunnar Nordahls Minnesfond. Ansökan ska vara in-
kommen senast den 16 september 2017. Läs mer här
om detaljerna runt ansökan.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter