Mått på 9-mannaplan

Spelplanen (PDF-dokument, 22 kB) på 9-manna ska hålla måtten som finns i
Barn- och ungdomskalendern på s. 21.
Vid frågor kontakta BUK: barnochungdom@gmail.com