Föreningsutbildning i FOGIS

Under torsdagen utbildades ett 40-tal föreningsledare
i FOGIS utav Micke Dahl från Skånes FF.