Årsmöte 2017

BFF genomförde under onsdagen sitt årsmöte. Till årsmötets
ordförande valdes Bert Andersson, ordförande i Göteborgs
Fotbollförbund och ledamot i SvFF:s styrelse.

Mötet beslutade omval på Stefan Herre Eriksson som ordförande
samt ledamöterna Patrik Bogren och Cathrin Juusola och nyval
på Paul Flingmark, Uddevalla samt Bo Fagerberg, Ljungskile som
ersättare för Mikael Wireby och Thomas Akervall.