Fördelning av Fria Potten klar

Så här ser årets föredlning ut av Den Fria Potten
Vi kommer att se till att pengarna blir utbetalade så
fort som möjligt.