Gunnar Nordahls Minnesfond

Nu är det hög tid för att ansöka om stipendium från
Gunnar Nordahls Minnesfond. Ansökan ska vara in-
kommen senast den 16 september 2017. Läs mer här
om detaljerna runt ansökan.