Bohuslyftet 3 och 10 september

Inbjudan till utbildningsträning nr 4 för pojkar.

Inbjudan till utbildningsträning nr 4 för flickor.

Inbjudan nya spelformer 3 mot 3
Den 3 september kommer Patrik Gustafson vara på plats och berättar
om de nya spelformerna, bakgrund till dem och genomförandet. Anmälan
sker genom Fogis, senast den 30 augusti.