Torp GoIF årets barn- & ungdomsförening

Läs vidare om Bohusläns FF:s styrelses motivering att utse Torp GoIF till årets barn- och
ungdomsförening.

Torp GoIF är inte den antalsmässigt största ungdomsföreningen i distriktet men styrelsen har med glädje noterat den positiva utveckling föreningen haft de senaste åren med många lag och utbildade ledare.

En verklig landsortsföening utan någon naturlig rekryteringsort har på några år gått från att ha endast ett A-lag i lägsta serien till en mycket väl fungerande barn- och ungdomsförening med nio anmälda lag till våra ungdomsserier/sammandrag med över 130 barn och många välutbildade ledare.

Föreningen har även med ideella krafter byggt ut anläggningen med en helt ny 7-mannaplan för att kunna ta emot alla barn.

När man går igenom de kriterier som SvFF satt upp för noinering stämmer samtliga med föreningens verksamhet och allt detta sammantaget motiverar vårt beslut.