Mohammed Al-Hakim kommer på Utvecklingsdagarna

Som vi tidigare informerat om kommer BFF att bjuda in
till en 2-dagars konferens på Bohusgården i Uddevalla
den 23-24 februari 2018. En av föreläsarna som kommer är
Mohammed Al-Hakim som bl a kommer att berätta om en
fantastisk resa från flykten från Irak som 8-åring till internationell
domare som 31-åring.