Sammanfattning från årsmötet

Utvecklingsdagarna avslutades med BFF:s Årsmöte som leddes
av Dennis Fredriksson, sportchef i IFK Uddevalla. Årsmötet beslutade
om en stadgeändring där styrelsen går från 9 till 7 ledamöter. Omval
av ordförande och nuvarande ledamöter genomfördes.
Maria Niklasson Bergsten avtackades när hon nu avslutar en 22 årig
sejour som styrelseledamot.

Även Martin Karlsson avtackades efter han beslutat att avsäga sig
vidare deltagande.
Årsmötet beslutade med acklamation att utse Maria Niklasson Bergsten
som ny hedersledamot för Bohusläns Fotbollförbund.
Under seminariet "Att gå från 0 till 9 ungdomslag" överlämnade vår
ordförande Stefan Herre Eriksson ett diplom från SvFF "Årets barn-
och ungdomsförening".