Representantskapsmöte 2018

I år håller vi Representantskapsmötet lördagen den 24 november
kl.13.00 på Bohusgården. Läs mer i kallelsen:

Kallelse till Representantskapsmöte 2018-11-24

Fullmakt Representantskapsmötet 2018-11-24