Otillåten blankett spelarlån Cup

Det florerar en otillåten blankett gällande spelarlån i Cuper.
Denna får inte användas i Bohuslän - man får inte i någon
tillståndsgiven tävling/cup använda lånespelare.