Tävlingsinfo om Ungdomsfotboll 2019

Vi tackar alla deltagare för ett bra möte!!

Utifrån diskussionerna som fördes har vi gjort denna sammanställning:

Sammanställning av Utvärderingsmötet

Deltagarlista

Utifrån önskemål som framkom på mötet har vi i Bohuslän/Dalsland
kommit fram till att prova en annan form för inbjudan, läs noggrant först
i följande dokument:

Förslag på gemensamma Ungdomsserier 15- 19 år Bohuslän och Dalsland 2019

Hur Ni anmäler Er till 2019 års spel i Bohuslän och Dalsland