Sök Idrottslyftsmedel

Från och med onsdag 20/2 går det att söka medel för "Bohuslyftet 2019"
och för "BFF utvecklingsdag våren 2019". Dessa pengar kommer BFF att
fakturera in och ni får deltaga gratis vid respektive tillfälle/tillfällen.
Läs mer om de olika paketen