Utbildning av ungdomsdomare

Nyhet för i år!! Klubbarna får själva utbilda barndomare som skall döma i
spel: 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7.
Vi har utbildare som evt. kan hjälpa till med detta om tid finns.
Utbildningsmaterial finns att beställa hos BFF och i detta material finns
inloggning till Fotbollsportalen. Där finns videos och powerpoints med
handledning mm.
Reglerna finns på BFF:s hemsida.