Årsmötet

Bohusläns FF genomförde under lördagen sitt 102:a
årsmöte. Vid detta möte skedde en del byten av leda-
möter. Bo Fagerberg och Cathrin Juusola avgick och
ersattes av Camilla Bratt Stenungsund och Linda
Niklasson Uddevalla.
En förändring gjordes även för vårt disciplinutskott som
ändrade form till en disciplinnämnd som nu valdes av
våra föreningar. Ordförande i denna nämnd blev Malin
Rundström, Jan Björklun avgick och två nya ledamöter
valdes in: Mikael Thonell Tjörn och Catharina Kristiansson
Uddevalla.


Linda Niklasson


Camilla Bratt


Malin Rundström