Bohuslyftet

Kallelse till utbildningsträff 1 för P06,P07 och P08 hittar du här.
Det kommer erbjudas fortbildning för ledare i nya spelformer 7-7 eller 9-9.