Loui Sand till BFF:s Utvecklingdagar i november


Nu är Loui Sand klar för våra Utvecklingsdagar i november. Loui
kommer att tala under ämnet "Alla Är Olika Olika Är Bra".
Vi återkommer med fler föredragshållare och fullständigt program,
men boka in den 22-23 novermber i kalendern redan nu!!!