Gunnar Nordahls Minnesfond

Läs mer här om hur ni söker stipendium via Stiftelsen
Gunnar Nordahls Minnesfond.

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom
utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat
ungdomsfotbollen i Sverige.
Ansökan ska innehålla en utförlig
beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.