Direktiv vid begäran om brottsregisterutdrag

Enligt lag (2013:852) om registerkontroll, har ett förbund rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I detta registerutdrag går det att se om personen är dömd för något av de allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Att begära in dessa utdrag är en del av ett förebyggande arbete som Bohusläns Fotbollförbund gör, läs mer om detta här