Grundutbildning distriktsdomare

I mars kommer vi att genomföra
en grundutbildning för distriktsdomare
i två dagar. Läs mer i inbjudan.