Information från Valberedningen

Valberedningens information inför årsmötet i mars.