Årsberättelse 2019

Nu är årsberättelsen för 2019 färdig att läsas.