Projektstöd IF(fd Idrottslyftet)

Nu är det klart med förändringarna på paketen som BFF erbjuder inom Projektstödet(fd Idrottslyft)
Ansökningsperioden startar den 24 februari.
För mer info se under Projektsöd IF på hemsidan.
Paket att ansöka.