Domararvoden digitalt via Fogis

Vi har för avsikt att genomföra digitala arvoden via Fogis
från och med denna säsong i alla serier som domartillsätts
av våra distriktsdomare. Information om hur det går till är
utsänt från SvFF sedan tidigare med manualer mm.

Anledningarna för att övergå till en digital lösning är många:

  • slopad kontanthantering
  • domarna slipper skriva kvitton för hand
  • krav på inlämnade domarrapporter för att kunna söka arvode
  • minskad risk för att ersättningar betalas ut felaktigt

Länk till administration av digital domaersättning