Nya rutiner för träningsmatcher på grund av spelbolagens intresse för dessa matcher

Mot bakgrund av det rådande läget i världen, och det vakuum
inom elitidrotten som det har medfört, ser vi för närvarande ett
väldigt stort intresse hos en mängd spelbolag världen över att
erbjuda spel på våra svenska träningsmatcher.

Det gäller även träningsmatcher mellan lag lägre nere i seriesystemen som vanligtvis inte är föremål för vadhållning.

Till följd av ovanstående så har Bohusläns FF på rekommendation av SvFF tagit bort möjligheten att våra träningsmatcher visas på våra hemsidor. Detta får till följd att ni enbart ser era matcher i FOGIS. Allt annat fungerar normalt dvs ni loggar in i FOGIS för att göra era matchtrupper mm.

Detta gör det svårare för spelbolagen att veta vilka matcher som skall spelas och därmed hoppas vi att spelobjekten minimeras och att vi slipper detta otyg.