Justering BFF:s och DFF:s Tävlingsbestämmelser gällande WO-matcher under säsongen 2020

2020-09-15 beslutade Bohusläns FF och Dalslands FF Tävlingskommittéer att följa SvFF:s ändring av regelverket från 2020-09-10 om konsekvenser för föreningar som lämnar walk-over i förbundsserierna som följd av hänvisning till konstaterad smitta.

I dessa fall får laget fortsätta i tävlingen utan att uteslutas, vilket normalt gäller i förbundsserierna.

Justering BFFs och DFFs Tävlingsbestämmelser gällande WO-matcher under säsongen 2020

I samtliga distriktets seniorserier gäller normalt uteslutning efter två WO.

För säsongen 2020 gäller följande för BFF och DFF:s seniorserier:

Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, såsom konstaterad smittspridning av Covid-19 i föreningen, får beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen.

Det lag som lämnat WO ska i förevarande fall dömas som förlorande lag i den aktuella matchen med målskillnaden 0–3. Avgifter för WO i dessa matcher kommer inte att tas ut.

I de två sista seriematcherna kommer WO-avgiften på 5000 kr att tas ut om inte förening kan uppvisa intyg på positiva Covid-19 test eller läkarintyg.

BFF och DFF:s serier kommer inte att räknas om vid fler än två WO säsongen 2020.