SvFF uppdaterar sina riktlinjer mht Covid-19

Folkhälsomyndigheten (FHM) har den 18 december, med förtydligande den 22 december, meddelat ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19, däribland en rekommendation till kommunerna att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. Träning på utomhusanläggningar kan dock fortsätta under vissa förutsättningar. Med anledning av detta har SvFF uppdaterat sina riktlinjer.

FHM har den 18 december 2020 rekommenderat kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

Rekommendationen gäller inte yrkesmässig idrott. Myndigheten har vidare den 22 december förtydligat att träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om FHM:s föreskrifter och allmänna råd följs.

SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i sin kommun och region. I den mån det är möjligt att bedriva fotbollsverksamhet – givet situationen i berörd region och kommun – gäller SvFF:s riktlinjer oförändrade i övriga delar.

SvFF detaljerade bestämmelser finner ni här - https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/

BFF följer SvFF riktlinjer