Anmälan till barn och ungdomsspel

Nu är det öppet att anmäla lag i Fogis till ungdomsspel i vår. Sista dag
för anmälning är 31 januari för alla under 15 år, förutom de yngsta
som spela sammandrag 5 mot 5 där sista anmälningsdag är 31
mars på grund av att spelet startar senare för dessa. Barn och
ungdomskommittén planerar att spelet för de yngsta kommer igång
i maj, och i april för dem som spelar seriespel.