Årsberättelsen för 2020

Nu är Årsberättelsen för 2020 klar.
Du kan läsa den här, Årsberättelsen för 2020.