Bohusläns barn- och ungdomsfotboll

9 mot 9- laguppställningar och registrering av spelare: Nu har vi varit igång ett tag och vi ser fortfarande brister hos flera lag vad det gäller laguppställningar och registrering av spelare. Fullständiga laguppställningar för båda lagen måste finnas i Fogis innan match! Efter varje match ska resultat och matchrapporter för båda lagen skickas in av hemmalaget. Alla spelare måste vara registrerade i fogis. Vi har än så länge valt att inte dra bort några poäng från de som inte skött sig, men fr.o.m 1 augusti kommer vi att bedöma vilka matcher som det ska dras poäng ifrån. Läs mer här.

Riktlinjer och omplanering av serier och sammandrag pga Covid-19
I och med de uppdaterade allmänna råden från Folkhälsomyndigeten angående matcher och tävlingar för barn och ungdomar pga av Covid-19, har Bohusläns FF beslutat att matcher och sammandrag för barn och ungdomar kan genomföras med vissa förändringar. I nedan dokument beskrivs de ändringar vi gjort för att kunna starta serier och sammandrag fr.o.m 1 maj.
Vi vill göra er uppmärksamma på att dessa riktlinjer kan komma att ändras på kort varsel. Håll er uppdaterade på BFF:s hemsida, Facebook och titta på era mail.
Gemensamt för all vår verksamhet är att följa FHMs råd och riktlinjer. Arrangerande förening ansvarar för att dessa efterlevs.
Mvh Anna, Malin, Linnea, Fredrik & Johanna
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Barn och ungdomsfotboll i åldrarna 8-14 år hanteras i Bohuslän av BUK (Barn & Ungdomskommittén) och det är det som dessa sidor handlar om. Ungdomsfotboll från 15 år och uppåt hanteras av TK (Tävlingskommittén)

I Barnfotbollen lägger vi grunden till framtidens spelare och supporters.
Det är viktigt att vi som vuxna ser till att denna tid blir bra och ett positivt
minne för livet.
Vårt största ansvar är att stötta, vägleda och föregå med gott exempel.
Som förälder, tänk på att det är ditt barn som spelar och inte du. Håll
negativ kritik för dig själv och lyft ditt barn i det de gör. Antal mål, vinst
eller förlust får inte vara det viktigaste.

Som ledare, se alla spelare. Matchen är ett träningstillfälle där alla skall
få samma möjlighet och plats.

I Barn och Ungdom jobbar vi för att Svenska fotbollsförbundets tankar
skall anpassas till vårt distrikts förutsättningar. Variation av miljöer och
motståndare är en viktig del av spelarutbildningen liksom antalet matcher.
Eftersom vårt distrikt är långsmalt och vi är få lag innebär detta att resor
kan bli långa, använd denna tid till att skapa gemenskap i laget och hjälp
varandra att köra.

För varje spelform finns en folder om hur den skall spelas, läs den och
tipsa era föräldrar om att den finns. Det är föreningarnas styrelses ansvar
att se till så att lagen har förutsättningar att följa våra riktlinjer.