Bohusläns barn- och ungdomsfotboll

I Bohusläns barn- och ungdomsfotboll ställer ledare, spelare och föräldrar upp bakom följande:

  • Vi följer fotbollens regler!

  • Vi respekterar domarens beslut!

  • Vi uppmuntrar till juste spel!

  • Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna!

  • Vi hälsar på varandra före match (lagkapten, tränare och domare)

  • Vi tackar motståndarna och domare efter matchen!

  • Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri!

  • Vi har god stil på och utanför planen!

  • Nolltolerans gäller!


Nolltolerans i Bohuslän.

Syfte:

Bohusläns Fotbollförbund har startat projektet Nolltolerans fr.o.m 2010 i barn- och

ungdomsfotbollen. Detta syftar till att motverka fysiskt och verbalt våld inom Bohusläns fotboll.

Arbetsåtgärder:

Det verbala våldet måste minskas. Det kommer att skapas ett tydligare regelverk för våra domarinstruktörer som ska användas i alla våra domarutbildningar.

Domarna

Ska informeras om att man kan/ska rapportera händelser till förbundet utan att detta ska betraktas som en anmälan.

Föreningarna

Ska informeras om att det är fullt möjligt att rapportera domare med "fel attityd" till BFF.

Budskap

Fotboll är en kampsport med hög puls och ska så vara. Visst vill man vinna, men det är mycket viktigare att man som ledare/förälder och i slutändan den förening man representerar, uppträder på ett ansvarsfullt och fostrande sätt. Kampen får aldrig övergå till våld och den höga pulsen får inte göra att verbala attacker som svordomar och försök till påverkan av domaren accepteras. Att vara domare är en utmaning som ska stimulera och vara rolig. Det är hemmaföreningen som ansvarar för matchen och ska skapa trygghet för ungdomsdomarna. De allra flesta ledare och föräldrar i Bohuslän uppträder på ett bra sätt! Vår målsättning är att alla ska uppträda bra.

Direktiv och anvisningar:

SPELARE

Skriker man skällsord eller könsord högt rakt ut i luften, efter att t.ex. ha missat en målchans, så ska det vara grov utvisning. Samma sak gäller om man riktar det mot domare, motståndare, medspelare, ledare eller publik.

Springer man omkring och använder svordomar hela tiden, t.ex. när man missat en passning, så ska det vara muntlig erinran.

Om man däremot förolämpar motståndaren med en svordom ska det vara varning.

Följande ska bestraffas med utvisning för grov förseelse och anmälas till BFF:

Allt fysiskt våld och alla former av hot mot domaren.

Obscena eller kränkande gester riktade mot spelare, ledare, domare eller publik.

LEDARE – vad är olämpligt?

Försöker att påverka domaren att döma eller negativt kommentera domslut:

"Nu får väl vi också ha några frisparkar"

"Skärp dig nu domar´n"

"Domar´n kom in i matchen"

Åtgärd domare:

Gå bort till ledaren och säg att du gör så gott du kan. Istället för att kommentera mina domslut bör du ge dina spelare råd om hur de ska spela och uppträda.

Använder svordomar mot spelare eller domare:

"Du måste för f-n blåsa"

"Passa bollen för h-vete"

Åtgärd domare:

Gå bort till ledaren och säg att det inte är tillåtet att svära. Påpeka att han/hon ska vara ett föredöme som ledare och därför är det viktigt att lerdare inte använder svordomar.

Använder obscena gester, könsord och rasistiska tillmälen.

"Visar långfingret"

"Är du inte klok din djä…"

"Du är värdelös"

Åtgärd domare:

Gå bort till ledaren och säg att han/hon inte får leda laget därför att han/hon uppträtt sig synnerligen olämpligt. ( Ledaren avvisas). Vägrar ledaren detta så bryt matchen. Meddela någon i din förening om det som hänt och be om hjälp med att skriva en anmälan till Bohusläns FF.

FÖRÄLDRAR – vad är olämpligt?

Försöker att påverka domaren att döma eller negativt kommentera domslut:

"Nu får väl vi också ha några frisparkar"

"Skärp dig domar´n"

Åtgärd domare:

Gå bort till ledaren och be honom/henne att prata med föräldrarna och säga till att de slutar med detta.

Använder svordomar mot spelare eller domare:

"Du måste för f-n blåsa"

"Passa bollen för h-vete"

Åtgärd domare:

Gå bort till ledare och säg att det inte är tillåtet att föräldrarna använder svordomar. Be honom/henne att förmedla detta till berörda föräldrar.

Använder obscena gester, könsord och rasistiska tillmälen.

"Visar långfingret"

"Är du inte klok din djä…"

"Du är värdelös"

Åtgärd domare:

Gå bort till ledaren och säg att matchen kommer att brytas om inte berörd förälder/föräldrar lämnar området. Meddela någon i din förening om det som hänt samt be om hjälp med att skriva en anmälan till Bohusläns FF.