Nya spelformer för ungdomsfotboll

Detta är de nya spelformer som SvFF nu definitivt har fastslagit ska gälla fr.o.m. 2019 (och som vi i pricip redan har tillämpat under 2018).

3 mot 3 (PDF-dokument)

5 mot 5 (PDF-dokument)

7 mot 7 (PDF-dokument)

9 mot 9 (PDF-dokument)

Spelregler för Barn- och ungdomsfotboll (PDF-dokument)

Se vidare om de nya spelformerna på SvFFs hemsida.

För 2019 finns en lathund som beskriver ålder, speltid, bollstrl mm för de olika divisionerna. Denna hittar ni här:
Lathund Ungdomsfotboll 2019