Nya spelformer för ungdomsfotboll

3 mot 3

5 mot 5

7 mot 7

9 mot 9

Se vidare om de nya spelformerna på SvFFs hemsida.