Ledarutvärdering barn-och ungdomsfotbollen 2019

Nedan hittar ni en sammanställning av 2019 års utvärdering av barn-och ungdomsfotbollen i Bohuslän.

Tack alla ni 87 ledare som svarde på utvärderingen! Tyvärr ser vi en nedgång med ca 20% i antalet svarande jämnfört med förra årets utvärdering. Vi hoppas att fler tar sig tid att göra utvärderingen nästa år. Det är värdefull input för oss i BUK!

Ledarutvärdering barn- och ungdomsfotbollen 2019