Ledarutvärdering barn-och ungdomsfotbollen 2018

Nedan hittar ni en sammanställning av 2018 års utvärdering av barn-och ungdomsfotbollen i Bohuslän.

Tack alla ni 109 ledare som svarde på utvärderingen!

Ledarutvärdering barn- och ungdomsfotbollen 2018