Idrottslyftet

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Informationsfolder Idrottslyftet 2017

Bohusläns Fotbollförbund erbjuder likt tidigare paketlösningar inom ramen för Idrottslyftet.

Paket 1: Bohuslyftet
Föreningen ansöker om 15000 kr från Idrottslyftet och erbjuds därmed:
Deltagande på utbildningsträningar för 11-13 år
Deltagande på målvaktsträningar för 11-13 år
Deltagande på ledarfortbildningar i samband med Bohuslyftet

Paket 2: Landslagets Fotbollsskola
Förening som vill driva fotbollsskola i Svenska Fotbollförbundets "Landslagets
fotbollsskola" kan här söka ett bidrag. Landslagets fotbollsskola innebär att föreningen erhåller material till sin fotbollsskola och får hjälp med viss administration. Här ges även en möjlighet för unga ledare att aktivt leda
yngre barn i praktiken. Föreningen kan söka ett bidrag till denna utbildning
och på så sätt utveckla både förening och ledare. Bidrag att söka genom idrottslyftet för en förening: Upp till 100 kr/deltagare

Paket 3: Landsbygdsprojektet:
Föreningen ansöker om 10000 kr från Idrottslyftet för ansökningsförfarandet.

Paket 4: B-Ungdom
Subventionera utbildning.
2000 kr /godkänd deltagare, max 2 stycken/förening

Fria Potten!
Finns det kanske ytterligare idéer som flödar inom din förening och som
på lång sikt främjar barn- och ungdomsfotbollen?

Ansökningar:

Paket 1 har ansökningstid 13 februari till 1 mars 2017
Vi återkommer med ansökningstid för övriga paket samt fria potten.

Ansökan görs via föreningens sida på IdrottOnline.

Ansökan om idrottslyft via Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF)

Verksamhet som omfattas av Idrottslyftet 2017:
- Utveckla bredd och ungdomsidrotten genom strategi 2025.
- Öka kunskapen om anvisningarna för barn och ungdomsidrott.
- Fler och bättre utbildade ledare
- Nya former av idrott i förening

För att ansöka om Idrottslyft kontakta er Idrottskonsulent

Stenungsund, Tjörn och Orust
Thomas Hagelberg Mail: thomas.hagelberg@vsif.se Telefon: 0709 265994
Uddevalla
Thomas Franzén Mail: thomas.franzen@vsif.se Telefon: 0709 265911
Munkedal
Susanne Eriksson Mail: susanne.eriksson@vsif.se Telefon: 0709 265806
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad
Martina Söderbom Mail: martina.soderbom@vsif.se Telefon: 0709 265910