Idrottslyftet

Idrottslyftet 2019

Föreningsstöd: Ansökan och återrapportering görs via föreningens sida på IdrottOnline.

Bohusläns Fotbollförbund erbjuder paketlösningar inom ramen för Idrottslyftet.

Paket 1: Bohuslyftet
Föreningen ansöker om 15000 kr från Idrottslyftet och erbjuds därmed:
Deltagande på ledarfortbildningar i samband med Bohuslyftet
Deltagande på utbildningsträffar för 11-13 år
Deltagande på målvaktsträffar för 11-13 år

Paket 2: Föreningsutveckling:
Föreningen ansöker om 1000 kr från Idrottslyftet och erbjuds därmed:
Platser till utvecklingsdagen 2 mars i Uddevalla.
Det kommer att erbjudas ett antal olika seminarier under dagen.

Paket 3: Föreningsutveckling:
Föreningen ansöker om 5000 kr från Idrottslyftet och erbjuds därmed:
Två platser till utvecklingsdagarna i höst.
Det kommer att erbjudas ett antal olika seminarier under dessa dagar.

Ansökningar:

Paket 1 har ansökningstid 20 februari till 17 mars 2019

Utvecklingsstöd: Ansökan görs till BFF.

Diplomerad förening
Medel till föreningarna (i form av utvecklingsledare, material, litteratur, kurser och träffar)

Max 15 000:- under utvecklingsprocessens gång och som högst 5000:- per ny utvecklingsprocess.
Medlen ansöks genom BFF:s kansli och förutsätter att föreningen startar med att genomföra en nulägesanalys som utvecklingsarbetet utgår ifrån

Tränar/ledarkompetens
Subvention på tränarutbildning B-Ungdom. 2000:-/förening max 2 personer

Anläggning
Stöd i ansökningsförfarande samt anläggningscheckar för landsbygdsbidrag.