Bohuslyftet

Vill er förening vara värd för en Bohuslyftsträning? Se här

Bohuslyftet 2017

Inbjudan till träningar 2017.

Träning 4.

Flickor 3 september

Pojkar 10 september.