Bohuslyftet

Vill er förening vara värd för en Bohuslyftsträning? Se här

Bohuslyftet 2017

Inbjudan till träningar 2017.

Kallelse till träning 2 Bohuslyftet 2017.

P04 06 maj

P05 07 maj

P06 07 maj

F04 06 maj

F05 06 maj

F06 06 maj