Bohuslyftet

Vill er förening vara värd för en Bohuslyftsträning? Se här

Bohuslyftet 2017

Inbjudan till träningar 2017.

Träning 4.

Flickor 3 september. Inbjudan till träning 4.

Pojkar 10 september.