Bohuslyftet

Bohuslyftet 2018

Inbjudan till utbildningsträffar 2018.

Kallelse Träning 3

P05 Söndag 27 maj.

P06 Lördag 26 maj.

P07 Lördag 26 maj.

F05 Söndag 3 juni

F06+F07 Lördag 2 juni

Flickor 2+3 juni.