Utbildningsträningar 2017

2017 April Maj Juni Augusti September
F04 9
6
9-10
3
F05 9
6, 20

3
F06 9
6, 20

3
P04 22
6
9-10
10
P05 23 7, 21


10
P06 23 7, 21


10

Planeringen är klar för 2017. Med reservation för ändringar.

9/3-17