Utbildningsträffar 2020

Fortbildningar för ledare och föräldrar under träffarna 2020.

Träff 1:
Träff 2:
Träff 3:
Träff 4:

Bohuslyftet 2020
Årskull Datum Plan Norr
Plan Söder
Tider
F07 21-mars
F08 21-mars
F09 21-mars
P07 22-mars
P08 22-mars
P09 22-mars
F07 02-maj
F08 02-maj
F09 02-maj
P07 03-maj
P08 03-maj
P09 03-maj
Flick 16-majj Uddevalla Uddevalla 10-16.
Pojk 30-maj Uddevalla Uddevalla 10-16.
Flick 29-aug Uddevalla Uddevalla 10-16.
Pojk 05-sep Uddevalla Uddevalla 10-16.

Planeringen är klar för 2020.
Med reservation för ändringar beroende på antal anmälda spelare.