Flickor 06

Zonverksamhet

DFK:

DFK:

MV:

Inför 2020 så är det 4st träningar och 1 dag med matcher inplanerade.

Månad Datum Aktivetet Plats
April
Maj

Juni
September
Oktober

Planering inför 2019 med reservation för ev ändringar.