Dokument och blanketter

Här kan Du ladda hem vanligt förekommande
blanketter och dokument.
De flesta dokumenten ligger i PDF-format. För
att läsa och skriva ut dokumenten (PDF-filer)
behöver Du Acrobat Reader från Adobe. Om Du
inte redan har sådan kan Du ladda hem här

ALLMÄNT

Avgifter 2015

Lagförsäkring 2013

Protokoll från årsmöte den 24 februari 2010 (PDF-dokument, 3,7 MB)

Årsberättelse 2010 (PDF-dokument, 375 kB)
Ansökan utmärkerlser (PDF-dokument, 32 kB)
Ansökan om utmärkelser Svenska FF (PDF-dokument, 457 kB)
Inträdesansökan SVFF (PDF-dokument, 167 kB)
Instruktioner BFF reseräkning (PDF-dokument, 14 kB)
Reseräkning med traktamente (PDF-dokument, 11 kB)
Reseräkning utan traktamente (PDF-dokument, 10 kB)

Stadgar 2011 (PDF-dokument, 122 kB)
Årsmötesprotokoll 2005
Årsmötesprotokoll 2006
Årsmötesprotokoll 2007
Årsmötesprotokoll 2008 (PDF-dokument, 37 kB)
Årsmötesprotokoll 2009
Årsmöte  2011

Årsmötesprotokoll 2012 (PDF-dokument, 1,8 MB)

Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2014
Årsberättelsen 2008 (PDF-dokument, 2,5 MB)
Anmälan från domare (PDF-dokument, 34 kB)
Internationella cup/turnering och vänskapsmatch (PDF-dokument, 32 kB)
Intyg för registrering av fotboll/futsalspelare 12-14 år (PDF-dokument, 53 kB)
Licensintyg för fotboll/futsalspelare (PDF-dokument, 33 kB)
Regler åldersdispenser ungdomar
Registrering av ungdomssspelare (PDF-dokument, 14 kB)
Tillståndsansökan tävling med utl-lag (PDF-dokument, 10 kB)
Tillståndsansökan
Utlåning av amatörer med dubbel bosättning
Ansökan om spel med kombinerade lag Seniorer
Ansökan om spel med kombinerade lag 15-17 år
Blanket registrering av godkända kombinerade ungdomslag 15-17 år
Ansökan spel med kombinerade lag 12-14 år
Blankett registrering av godkända kombinerade u-lag 12-14 år
Skadeanmälan

Blankett registrering av asylsökande