Återbud/Coacher

Först och främst skall du se till att anmäla dagar du inte kan döma i Fogis. Gör detta i så god tid som möjligt. Maila även den tillsättare som berörs. (P-O, Arne, Micke eller Tommas)

Om ändå något inträffar så att du behöver lämna ett uppdrag med kort varsel kontaktar du den tillsättare som jobbar för din domarklubb.

Återbudsansvariga:
Tommas Braten tommas_braten@hotmail.com
Västra/Norra DK 073-2748731

Arne Olsson arne.1955@hotmail.com
Södra DK 0701-05 48 64

Mikael Nestorsson nestor@telia.com
Div IV 0701-05 48 63

Per-Olof Andreasson 052216597@telia.com
Div V & Uddevalla DK 0701-05 48 62