Domarersättningar 2018

Arvoden 2018 BFF

Arvoden 2018 SvFF

Om ersättningen inte blivit insatt på domarens konto inom sex dagar efter spelad match, så skall domaren vända sig till BFF:s kansli som då betalar ut ersättningen. BFF kräver i sin tur klubben på motsvarande belopp. Man kan ju även själv kontakta klubben först och kolla ifall det bara blivit någon miss.