Domarersättningar 2019

Domarersättning 2019

Domararvoden Futsal 2018/2019

Arvoden 2018 SvFF

Utbetalning av domarersättning
Föreningen har sex dagar på sig att betala ut ersättning till domare. Har detta
inte gjorts ska domaren först kontakta föreningen ifall det blivit någon miss,
hjälper inte det kontaktas BFF:s kansli som då betalar ut ersättningen - den
10:de eller 25:e varje månad görs arvodesutbetalningar. Därefter kräver BFF
in pengarna från föreningen.