Föreningsdomarutbildning

Utbildning för nya föreningsdomare.

2016 kommer kurser för nya föreningsdomare hållas efter behov, främst i förenigars egen regi.

Det kommer att finnas två typer av kurser.

  • 9 och 11 manna med offside, kursen omfattar minst 6 timmar (heldag eller två kvällar)
  • 5 och 7 manna, kursen omfattar 3 timmar (en kväll)

Kurserna kan också kombineras då man kan köra de båda kurstyperna gemensamt de första 3 timmarna. De som bara skall döma 5 och 7 manna är då klara och de som skall döma med offside stannar 3 timmar till (eller kommer andra kvällen).

Du finner information om de 3 olika domarutbildningarna
priser och annat här

Observera: Inför varje säsong skall de som har dömt året innan, gå en fortbildning för att behålla sin behörighet som domare.

Kurser beställs genom att kontakta lämplig person på nedanståend lista. Beroende på efterfrågan mm kan kurser komma att samköras mellan flera föreningar.

Södra Lars-Åke Hansson laha4817ke@gmail.com tel. 070 8605784
Södra Philip Meisterman philip.kontakt@hotmail.com tel. 072 2211918
Södra Stefan Cosic stefannn94@hotmail.com tel. 070 7860040
Västra Christer Höglind maria-h-christer@telia.com tel. 070 4413912
Uddevalla Robert Jendmyr robert.jendmyr@anticimex.se tel. 070 7139805
Norra Anders Högberg anders.bovall@telia.com tel. 070 6244021
Norra Håkan Skenhede skenhede@yahoo.se tel. 070 6256916