Föreningsdomarutbildning

Utbildning för nya föreningsdomare.

2016 kommer kurser för nya föreningsdomare hållas efter behov, främst i förenigars egen regi.

Det kommer att finnas två typer av kurser.

  • 9 och 11 manna med offside, kursen omfattar minst 6 timmar (heldag eller två kvällar)
  • 5 och 7 manna, kursen omfattar 3 timmar (en kväll)

Kurserna kan också kombineras då man kan köra de båda kurstyperna gemensamt de första 3 timmarna. De som bara skall döma 5 och 7 manna är då klara och de som skall döma med offside stannar 3 timmar till (eller kommer andra kvällen).

Du finner information om de 3 olika domarutbildningarna
priser och annat här

Observera: Inför varje säsong skall de som har dömt året innan, gå en fortbildning för att behålla sin behörighet som domare.

Kurser beställs genom att kontakta lämplig person på nedanståend lista. Beroende på efterfrågan mm kan kurser komma att samköras mellan flera föreningar.

Uddevalla Christer Antonsson christer.antonsson@martinservera.se tel. 070-6120072
Södra Adam Persson a-m-persson@hotmail.com tel. 073-5075768
Norra Tony Hansson tony.w.hansson@gmail.com tel. 072-7221416
Västra/Norra Anders Högberg anders.bovall@telia.com tel. 070 6244021
Norra Håkan Skenhede skenhede@yahoo.se tel. 070 6256916