Löptester 2019

Vi kommer även i år att genomföra löptesten innomhus i Rimnershallen.

Onsdagen 20 mars
Kl. 20.00