Löptester 2018

Vi kommer även i år att genomföra löptesten innomhus i Rimnershallen.

Onsdagen 7 mars
Kl. 18.00 Div 5
Kl. 19.00 Övriga
Onsdagen den 28 mars
Kl 18.00 Div 5
Kl 19.00 Övriga