Löptester 2017

Vi kommer även i år att genomföra löptesten innomhus i Rimnershallen.

Datum för testerna är 15/3 med ett alternativt datum är 22/3.

Kl. 18.00 div 4 domare

Kl. 19.00 div 5 domare

Kl. 20.00 övriga