Integration

Här kommer vi att att redovisa de Integrationsarbeten vi gör.

Medel att söka nu: http://svenskfotboll.se/olikaarbra/sok-pengar/

Just nu pågår projektet "Integration på riktigt" som har som mål att,under 2017, öka antalet aktivitets- och matchledare i Bohuslän med 75 personer , som är nyanlända.

Projektet startade den 12/2 i Uddevalla med en Tränarutbildning C och kommer att följas upp av en domarutbildning i Uddevalla innan det tar sig vidare ut i distriktet!

Måndagen den 24 april startar vi nya utbildning för intresserade domare.
Idag hade projektet sin andra kväll. Utbildningen har gett oss 5 nya föreningsdomare, dessa kommer vi nu att följa upp under våren för att se om vi kan få fram några nya distriktsdomare på sikt.

Bra länk med råd och tips! Vad ska man tänka på?

Har du frågor om projketet?
Hör av dig till:
Mikael Wireby
0725-166310
mikael.wireby@uddevalla.se