Utdelning av klass-bollar

Utdelning av klass-bollar

Under denna vecka kommer BFF att utdela sammanlagt 110 stycken 100-årsbollar till samtliga nio kommuners 1:a klasser i syfte att göra fotbollen spännande och attraktiv för ungdomar. Detta är ett av de arrangemang vi planerat inför jubiléumsåret 2017. Förhoppningsvis kommer ni att efterhand under året se fler initiativ och händelser med samma syfte. Detta och andra arrangemang hade inte varit möjligt utan våra sponsorer som ni kan ta del av på vår hemsida.