Representantskapsmöte 2017

BFF:s Representantskapsmöte kommer att hållas 6 december
kl. 18.30 på Thordengården i Uddevalla.

Protokoll från representantskapsmötet 2017

Handlingar inför Representantskapsmötet

Kallelse nr 2 BFFs Representantskapsmöte 2017

Fullmakt BFFs Representantskapsmöte 2017