Representantskapsmöte 2018

BFF:s Representantskapsmöte kommer att hållas lördagen den
24 november kl. 13.00 på Bohusgården i Uddevalla.

Kallelse till Representantskapsmöte 2018-11-24

Föredragningslista Bohusläns FFs Representantskapsmöte 2018