Representantskapsmöte

BFF:s Representantskapsmöte 2020-12-02 är inställt!

Bohusläns FF:s styrelse beslutade 2020-10-21 på Bohusläns FF:s Tävlingskommittés inrådan att med de extraordinära omständigheterna som råder p.g.a. Covid-19 ställa in Bohusläns FF:s Representantskapsmöte 2020.
Läs utskickad information här