Inställd: UEFA B för seniortränare 2019-2020, 2019-11-09 t.o.m. 2020-03-02

Utbildning
UEFA B för seniortränare
Arrangör
Skånes Fotbollförbund
Startdatum
2019-11-09
Slutdatum
2020-03-02
Antal platser
26
Avgift
22 500,00 SEK
Utbildningsansvarig
Lars Eiswohld, lars.eiswohld@skaneboll.se
Sista anmälningsdag
2019-09-05
Beskrivning

Innehåll:
UEFA B bygger vidare på spelarutbildningsplanens nivå 4, som omfattar 16–19 år, och har en seniorinriktning där matchen och tävlingsmomentet har högre prioritet än i SvFF:s ungdomstränarutbildningar. På UEFA B möter du ett innehåll som ger dig kompetens att coacha ditt lag mot både resultat och utveckling.

Kursupplägg:
Kursen består i Skåne av fem kursmoduler 4 moduler a två dagar och en
avslutande modul a 5 dagar.
Mellan respektive kursmodul ligger fyra perioder med webbaserade uppgifter. Varje period motsvarar minst åtta timmars arbete. Deltagarna anmäler sig till hela utbildningen och kursen är sammanhängande.

Kurstid o plats:
9-10 november i Malmö
7-8 december i Tyringe - boende i Hässleholm
4-5 januari i Tyringe - boende i Hässleholm
1-2 februari i Malmö
27 februari-2 mars i Malmö

Behörighetskrav:
C-diplom eller ”gamla” BAS 1 eller B-diplom-Målvakt
Ett års erfarenhet som tränare eller fem års erfarenhet som spelare
Båda kraven måste uppfyllas

Kursavgift:
22.500:-/deltagare - vilket inkluderar kursmaterial, fika och måltider, konferens- och praktikkostnader samt logi i dubbelrum.
Avgiften debiteras Din förening i december.

Anmälan:
På specifik blankett, som finns under Tränarutbildning senast torsdagen den 5 september.
Eftersom antalet platser är begränsade förbehåller sig Skånes FF att prioritera seniortränare och dessutom basera uttagningen på tränar- och spelarmeriter!

Kallelse:
Personlig kallelse utsändes via mail tre veckor innan kursstart tillsammans med program.

Diplom:
För att få kursdiplom krävs fullständig närvaro – ingen ledighet beviljas under kursens gång! Kursmodulerna ska genomföras i rätt ordning enligt studieplanen.

Upplysningar:
Ring kansliet, Lars Eiswohld, 040-590201

Information:
Ytterligare information om UEFA B, senior finns på följande länk:
https://youtu.be/Yjde4MnQzj0

SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND

Lars Eiswohld