Målvaktstränarutbildning C

Kurstid
1 kursdag + cirka 4 timmars webbstudier.
Förkunskaper
Inga krav.
Kursinnehåll

  • Barns och ungdomars utveckling
  • Organisation av målvaktsträning i olika åldrar
  • Målvakten – en del av spelet
  • Lärande
  • Allsidighet, koordination och specialisering
  • Lekens betydelse
  • Praktiska träningsprogram

Kommande utbildningar: 2019

Datum:
Tid: 8-17
Plats: Sista anmälningsdag:

Datum:
Tid:
Plats:
Sista anmälningsdag:

Kostnad:

---------------------------------------------------

Anmäl dig här