Covid-19 Restritioner

(Uppdaterat 2021-03-21)

Nuvarande restriktioner gäller åtminstone t.o.m. 31 mars

Svenska Fotbollförbundet, SEF, EFD och Riksidrottsförbundet träffade den 12 mars representanter för Folkhälsomyndigheten för diskussioner om förutsättningar för publik på arenorna, samt för hur fotbollen kan komma igång med matchspel på alla nivåer.

Folkhälsomyndigheten (FHM) ser positivt på fotbollens seriösa arbete med att förhindra smittspridning. Man uppskattar också dialogen med fotbollens representanter. Situationen är dock fortsatt allvarlig och det går inte säga när lättnader eller förändringar kan bli aktuella. FHM var tydliga med att man ser allvaret vad gäller barn- och ungdomsidrotten, och att man så snart situationen tillåter vill att matcher och tävlingar ska kunna tillåtas.

+ 10 000 i Bohuslän

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antal kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022, utifrån nuläge skulle detta innebära tre till fyra ledare per förening. Initiativet ska leda fram till ett långsiktigt, hållbart arbete kring ledarförsörjning. Detta innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- kommittéledamöter i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar. Ännu fler ska känna sig välkomna, hemma och berörda i den svenska fotbollsrörelsen och ambitionen är att initiativet Plus 10 000 ska bidra till detta. Hur ställer vi frågan i vår förening? Hur ser förutsättningarna ut?

Hur behåller och utvecklar vi de tjejer och kvinnor som redan idag finns i fotbollsrörelsen?

BFF kommer att:

  • Ha två digitala infoträffar om satsningen 13 och 14 april kl. 19.00
  • Damdomarutbildning
  • Erbjuda utbildningar (Coronaanpassade) för att ge inspiration till fortsatt engagemang
  • Bilda nätverk där tjejer kan träffas och utbyta tankar, idéer och erfarenheter
  • Göra olika insatser i föreningarna efter deras önskemål.
  • Samarbeta med granndistrikten
  • Samarbeta med RF/SISU

Det viktigaste arbetet kommer dock ske i föreningarna där BFF kommer att vara behjälplig med olika insatser. Det kan tex vara att delta i tjejledarträffar, utbilda hela föreningen i jämställhetsfrågor, ta fram ledarrekryteringsplan, anordna praktiska ledarpass, arrangera olika utbildningar, vara bollplank i olika frågor mm mm. Vi kommer alltid att utgå från vilket behov som finns i föreningen.

Ansvariga i BFF är Camilla Bratt och Eva Vikarand.

Spelordningsmöten Barn och ungdom

I år kommer Barn och ungdomskommittén genomföra digitala
spelordningsmöten på dessa datum:

7 mot 7: 21 mars kl. 17:00 - 18:30
9 mot 9: 21 mars kl. 19:00 - 20:30
5 mot 5: 25 april kl. 17:00 - 19:00

Länk skickas till lagens kontaktpersoner samma dag som
mötet genomförs.

Angående sammandragen:

Vi har tidigare gått ut med informationen att vi inte kommer arrangera något fysiskt spelordningsmöte på grund Covid-19. Just nu håller vi på att förbereda den digitala informationen som kommer att presenteras via Zoom.

Klicka på rubriken för att läsa mer!!!!!

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter