Information från Barn- och ungdomskommittén

Då det råder stor osäkerhet kring när vi kan komma igång med spel så har vi sammanställt våra tankar i nedanstående PDF.

Tankar kring barn- och ungdomsspel 2021